Начало / Медицински изделия / Magic Touch AVF-Sirolimus Coated PTA Balloon

Magic Touch AVF-Sirolimus Coated PTA Balloon

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC6255162390
14/09/2023 10:10
14/09/2023 11:36
11/09/2023 16:09
Данни за производителя
Concept Medical B.V.
Друго
N/A
N/A
NL
Hoevalaken
3871
Hogebrinkerweg 33
Jos De Korte
+31 (0)651 668 923
gm@conceptmedicals.eu
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
Данни за търговеца на едро
Кардио Медикал ЕООД
ЕИК
201980901
BG
SOF
София
Александър Маджаров
+35929533616
cardiomedical@abv.bg
IV-Р-Т/МИ 827
08/05/2012
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
62551
Magic Touch AVF-Sirolimus Coated PTA Balloon
Catheter (0.035" OTW)
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Балон с лекарствено покритие от сиролимус - Показан е за лечение на стенотични лезии на дисфункционални артериовенозни фистули и трансплантати
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
1434-MDD-499/2019
27/05/2024