Начало / Медицински изделия / Изделия за диагностично и терапевтично облъчване
БРОЙ ЗАПИСИ: 505
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
18058/230EU Вакуумна помпа 12IV4089638055 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18059 Индексиращ бар за вакуумни матраци 12IV4089652893 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18076/230EU Вакумни матраци и възглавниците 12IV4089605277 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18080 Вакуумни матраци за имобилизация на цяло тял 12IV4089643168 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18081 Вакуумни матраци за имобилизация на малък та 12IV4089630543 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18204 Вакуумен матрак - малък таз 12IV4809647014 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18205 Вакуумни матраци 750 x 1025 mm/35литра 12IV4089602410 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18206 Вакумни матраци и възглавниците 12IV4089661200 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18207 Вакуумни матраци 850x1540 mm/53 liter-indеx 12IV4089630708 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18208 Вакумни матраци и възглавниците 12IV4089659909 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18209- Вакумен матрак 480x900 mm AIO half body 12IV4089672879 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
18212 Вакуумни възглавници 12IV4809623320 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
29007 -V2 Клинове за имобилизиране на торакс - 0° 12IV4089671104 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
29008 -V2 Клинове за имобилизиране на торакс - 5° 12IV4089666895 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД  
29009 -V2 Клинове за имобилизиране на торакс - 10° 12IV4089607529 Орфит Индустрийс ЕРГИН ЕООД