Начало / Медицински изделия / Медицински софтуер
БРОЙ ЗАПИСИ: 13
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Aventa 17IIaV6021111401 GN ReSound Динамед ЕООД  
Central Monitoring System 17IIbV3847043173 Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd. Вега Медикал ЕООД  
Dexcom CLARITY 17IV4461138993 Декском ЕООД Софарма Трейдинг АД  
IQ System PACS 17IIaV1624729492 IMAGE Information Systems Europe GmbH ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД  
MiniLink Real-Time Transmitter 17IIaV4461181975 Medtronic MiniMed РСР ЕООД  
ReSound Smart 17IIaV5788597041 GN ReSound Динамед ЕООД  
ReSound Smart 3D 17IIaV5788538672 GN ReSound Динамед ЕООД  
SC PACS 17IIbV4167061319 Софтуерна компания ЕООД Софтуерна компания ЕООД  
Smart Fit 17IIaV6021176540 GN ReSound Динамед ЕООД  
Пациентни мониториu (вкл. аксесоари) 17IIbV4241138443 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД  
Софтуер за образна, радиологична и клинична инф NX 17IIaM3543780389 Agfa HealthCare N.V. Медикъл Имидж ООД  
ЦЕНТРАЛНА МОНИТОРНА СИСТЕМА 17IIaV3358632865 Shenzhen Biocare Bio-medical Equipment Co.,Ltd КЛИНИМАГ ООД  
Централна система за наблюдение Bene Vision 17IIbV4082868222 Шенжен Миндрей Био-Медикал Електроникс Дъчмед Интернешанъл ЕООД