Начало / Указания за работа

Указания за работа

1. Ръководство за потребители

Можете да изтеглите файл с ръководството за работа с „Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства” от тук.

2. Указания за работа, така че да не се вижда съобщението: „There is a problem with this website’s security certificate.“ при влизане в сайта meddev.bda.bg, при работа с internet explorer.

 1. Влезте в компютъра си като администратор.
 2. Влезте в интернет на адрес: http://www.stampit.org/bg/page/814 изтеглете и съхранете на компютъра двете удостоверения: - Базово удостоверение на StampIT - StampIT Primary Root CA и - Оперативно удостоверение на StampIT - StampIT Qualified CA
 3. Стартирайте internet explorer. Кликнете върху tools -> internet options->content-> certificats->import и въведете първия сертификат оттам откъдето сте го съхранили. Направете същото и за втория.

3. Указания за работа в случай на невъзможност за подписване на заявление/формуляр в meddev.bda.bg (виж и следващите точки 4, 5 и 6).
Добавяне на сайта на Електронна база данни за медицински изделия https://meddev.bda.bg в Exception Site List, като Java Security остане на High.
 
Отворете Java Control Panel и в таб-а Security изпълнете следните стъпки:
 

 1. Security Level – High (minimum recommended)
 2. Натискате бутона Edit Site List
 3. В новоотворения прозорец Exception Site List натискате бутона Add
1

Въвеждате https://meddev.bda.bg и натискате ОК, за да добавите сайта в списъка с изключения.
3

 1. Когато екрана Ви изглежда като на фигурата по-долу, натискате още веднъж ОК, за да влязат в сила промените.
5 

4. Указания за работа в случай на невъзможност за подписване на заявление/формуляр в meddev.bda.bg
 1. Уверете се, че заявителят е инсталирал правилно сертификата. Ако има проблеми със сертификата, нека първо да се обърнат към издателя на сертификата си.
 2. Ако на последната стъпка от подаване на заявление/формуляр не се визуализира бутон „Подпиши и изпрати”, е необходимо потребителят да инсталира и/или активира Java plug-in на браузъра, който използва (за Mozilla Firefox: Бутон „Mozilla” -> Add-ons; За Internet Explorer: Tools -> Manage add-ons).
 3. Ако сертификатът е инсталиран правилно и Java plug-in е инсталиран и активиран, но заявителят все още не може да подпише и изпрати заявление/формуляр, помолете заявителя да направи следното:
  • Да опита подаване на заявление/формуляр с различен браузър от този, който е използвал
  • Да обнови софтуера на сертификата, който използва - става през web сайта на съответния издател
  • Да изчисти кеша на браузъра - прави се през настройките на съответния браузър
  • Да деактивира кеша на Java на компютъра, от който се опитва да изпрати заявление/формуляр - прави се от: Control Panel -> Programs -> Java -> tab General -> Settings -> и за поле „Keep temporary files on my computer” се избира да е немаркирано
  • Да рестартира браузъра
 4. Ако заявителят все още не успява да подаде заявление/формуляр, моля да пуснете заявка за поддръжка, като е необходимо в нея да включите следните данни за конкретния случай (заявителят трябва да ги предостави):
  • Издател на сертификата
  • Вид на сертификата - с четец (card reader) или на флашка
  • Модел на физическия носител на сертификата (card-reader-а/флашката) пример: „StampIt  ACR128” - обикновено е написан на гърба на физическия носител - някои издатели на сертификати ги инсталират на различни носители и са необходими различни драйвери за всеки от тях
  • Версия на софтуера на сертификата
  • Само един сертификат ли е инсталиран на компютъра на заявителя? Ако са повече от един - на кой издател са;
  • Операционна система на компютъра на заявителя
  • Браузър и версия на браузъра, който заявителят използва
  • Номер на заявлението, ако потребителят е успял да го види
  • Screenshot на грешката
  • Ако се стига до записване на error.log, необходимо е заявителят да го запази (с бутон „Save”) и да го прикачите към заявката

5. Инструкция за работа с електронен подпис

Номерът на сертификата се попълва автоматично във формата за регистрация. Не е необходимо да го редактирате в случай, че ще използвате същия сертификат за достъп до профила си. Системата позволява автоматично попълненият номер на сертификат да бъде редактиран от заявителя по време на регистрацията - по този начин заявител може да направи регистрация на профил, който да бъде управляван със сертификат различен от текущия сертификат, с който подписва заявлението за регистрация. При редактиране на номера на сертификата е необходимо да се въведе коректно номерът на другия сертификат, като се изписва символ „-” между всеки 2 двойки символи от номера на сертификата. За да проверите номера на своя сертификат, моля следвайте „Инструкция за проверка на номер на електронен сертификат (подпис)”.

6. Инструкция за проверка на номер на електронен сертификат (подпис)

Internet Explorer:
 1. Отваря се Internet Explorer
 2. От „Tools” се избира „Internet Options”
 3. В новопоявилия се прозорец от таб „Content” се избира бутон „Certificates”
 4. В новопоявилия се прозорец от таб „Personal” се маркира електронния подпис (сертификат), който се проверява и се избира бутон „View”
 5. В новопоявилия се прозорец в таб „Details”, номерът на сертификата е видим в поле „Serial number”
Mozilla Firefox:
 1. Отваря се Mozilla Firefox
 2. От бутон „Firefox” се избира „Tools”
 3. В новопоявилия се прозорец се избира таб „Advanced”
 4. В таб „Encryption” се избира „Certificates”
 5. В новопоявилия се прозорец от таб „Your Certificates” се маркира електронния подпис (сертификат), който се проверява и се избира бутон „View Certificate”
 6. В новопоявилия се прозорец номерът на сертификата е видим в поле „Serial number”
Google Chrome:
 1. Отваря се Google Chrome
 2. От бутон „Персонализиране и контролиране на Google Chrome” се избира „Настройки”
 3. Избира се „Показване на разширените настройки”
 4. Избира се бутон „Управление на сертификати”
 5. В новопоявилия се прозорец от таб „Personal” се маркира електронния подпис (сертификат), който се проверява и се избира бутон „View”
 6. В новопоявилия се прозорец в таб „Details”, номерът на сертификата е видим в поле „Serial number”