Начало / Медицински изделия / Изделия за еднократна употреба
БРОЙ ЗАПИСИ: 23682
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Kатетър ACTREEN LITE TIEMANN CH10 10IG3612515503 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Kатетър ACTREEN LITE TIEMANN CH14 10IG3612594437 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Kатетър ACTREEN LITE TIEMANN CH16 10IG3612556820 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Игли за порт-катетър SURECAN с крилца 20G 20MM LP 10IIaV1770101572 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Интрафикс Иннфузионна система150 см, 10IIaV5800553094 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
"Адвантайм" - резорбируем монофиламентен конец 10IIIV1389661162 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 1 10IIbV1391190217 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 3+4 10IIbV1391184806 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 5 10IIbV1391133753 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 6 10IIbV1391157802 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 7 10IIbV1391107527 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Асиер" - стернална тел USP 8 10IIbV1391146644 Питърс Сърджикъл Алегра Медика ООД  
"Интрокан W Церто - интравен. канюла, G24X3/4""" 10IIaV3490528470 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
"Интрокан W,интравeн.канюлаG 24x3/4"", 0,7Х19 мм." 10IIaV3490509946 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
"Интрокан W,интравен.канюла G 20 x 1 1/4""" 10IIaV3490515430 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД