Начало / Медицински изделия / Технически средства за лица с увреждания
БРОЙ ЗАПИСИ: 4454
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
A 170-D 11IIaV1766698158 INTERTON A/S "Венгер-А" ООД  
Adour 11IV1357661179 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357621274 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357679238 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357697342 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357630275 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357697462 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357683462 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357655887 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357620894 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357658180 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357660354 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357686296 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357674316 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357632657 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД