Начало / Медицински изделия / Технически средства за лица с увреждания
БРОЙ ЗАПИСИ: 5635
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653980282 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
13 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653953954 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
312 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653947322 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
675 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653919896 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
A 170-D 11IIaV1766698158 INTERTON A/S "Венгер-А" ООД  
Active 11IIaV1196776254 WSAUD A/S Новамед Хелткеър ООД  
Active Pro 11IIaV1196722890 WSAUD A/S Новамед Хелткеър ООД  
Adour 11IV1357661179 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357621274 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357679238 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357697342 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357630275 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357697462 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357683462 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД  
Adour 11IV1357655887 Francis LAVIGNE Developpement "Санитас - България" ЕООД