Начало / Медицински изделия / Технически средства за лица с увреждания
БРОЙ ЗАПИСИ: 6708
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 Zinc Air 11IV1725397477 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
10 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653980282 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
13 Zinc Air 11IV1725331154 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
13 Zinc Air Hearing Aid Batteries 11IV4653953954 ENERGIZER TRADING LIMITED САНИТАС МЕДИКЪЛ ЕООД  
3.1 Орт.обувки до №16 с микропор. гума до 5см.тапа 11IM0000061425 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.1 Орт.обувки до №16 с микропор. гума до 5см.тапа 11IM0000016690 ДиаКомфорт ЕООД  
3.10 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 11IM0000066181 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.2 Орт.обувки до №16 с микроп. гума над 5см. тапа 11IM0000097248 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.2 Орт.обувки до №16 с микроп. гума над 5см. тапа 11IM0000000451 ДиаКомфорт ЕООД  
3.3 Орт.обувки от№17до№24 с микроп. гума до5смтапа 11IM0000057529 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.3 Орт.обувки от№17до№24 с микроп. гума до5смтапа 11IM0000080703 ДиаКомфорт ЕООД  
3.4 Орт.обувки от№17до№24 с микроп.гума над5смтапа 11IM0000012524 ДиаКомфорт ЕООД  
3.4 Орт.обувки от№17до№24 с микроп.гума над5смтапа 11IM0000020585 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.6 Орт.обувки от№25 с микроп.гума до5см.тапа 11IM0000004304 МедиКомфорт Кидс ЕООД  
3.7 Орт.обувки от№25 с микроп.гума над5 см.тапа 11IM0000020476 МедиКомфорт Кидс ЕООД