Начало / Медицински изделия / Инструменти за многократна употреба
БРОЙ ЗАПИСИ: 8887
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
БИОПСИЧЕН ФОРЦЕПС SHUMACHER 240MM 09IV1177489124 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Кука нерв.окончания Крайл изв. на 90о обла 203MM 09IV1337337096 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Кука нервно коренче по Крайенбюел с топче 184 мм 09IV1337377555 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Ножици извити CVD.120MM 09IV1348085915 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Ножче 130MM 09IV1225294352 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Остеотом 180MM3MM 09IIaV1284403131 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Поставка подготвяне на хирургичен препарат92X54MM 09IV1685924682 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
РЕТРАК.ЛАМИНЕКТОМИИ СКОВИЛ/РИХТЕР 62Х52ММ/62Х37ММ 09IIaV1370718844 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
Спекулум по Килан70X7MM 09IV1560230491 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
"15"" плосък монитор" 09IIaV1660316196 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
"Извита клампа, ""булдог"", 58 мм." 09IV1086197857 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
"Извита микроклампа по Мюлер, тип ""Булдог""" 9IV1602827538 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
"Ножица съдова 25 °, 180 mm (7"""")""" 09IV1348025075 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
"Распатор по Бусер180 mm (7""), double ended" 09IIaV1116032463 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД  
"Форцепс,извит,350 mm, 14""""" 09IV1086109886 Б.Браун Мелзунген АД Б.Браун Медикал ЕООД