Начало / Медицински изделия / Изделия за офталмология и оптика
БРОЙ ЗАПИСИ: 459
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
27+G, Ендодиатермия 08IIbS3570353888 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
27+G, Канюла на Чарлз 08IIaS4713082370 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
4K F-Sonic 20G/30° 08IIaS3621542218 Medicel AG Артемедикал Еоод  
4K F-Sonic 21G/30° multiple-use 08IIaS3621554182 Medicel AG Артемедикал Еоод  
4K S-Sonic 21G/30° 08IIaS3621579536 Medicel AG Артемедикал Еоод  
ACCUJECT 2.5-3P Injector Set 08IIaS4772506234 Medicel AG Артемедикал Еоод  
ACCUJECT DUAL 2.0-TL Injector 08IIaS4772504601 Medicel AG Артемедикал Еоод  
ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S 08IIbS4515047185 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S 08IIbS4515031765 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
ACCURUS PROBE 2500 6'S 08IIbS4515056967 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS PROBE 2500 6'S 08IIbS4515097336 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 1500 6'S 08IIbS4515082783 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 1500 6'S 08IIbS4515025024 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 1500 6'S 08IIbS4515003139 Алкон Лабораторис Инк. Бикомед ООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 2500 6'S 08IIbS4515043502 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД