PXL Sapphire

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIaS5795004071
GTIN
7629999052512
14/07/2022 15:04
14/07/2022 15:34
05/07/2022 14:27
Данни за производителя
Antrimon Motion AG
Друго
*
*
CH
Muri
5630
Gotthardstrasse 3
*
Mo Aakti
+41 41 552 47 00
m.aakti@antrimon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Артемедикал Еоод
ЕИК
201046542
BG
SOF
София
1527
Бул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
Данни за търговеца на едро
Артемедикал Еоод
ЕИК
201046542
BG
SOF
София
1527
Бул. Васил Левски 144 А
Димитър Георгиев
+359886153020
dimigeorgiev@gmail.com
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ а
Сензорни органи
GMDN
57950
PXL Sapphire
PXL Sapphire 318
Описание на медицинското изделие
UV light source system for cornea crosslinking
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
UV light source ophthalmic device for corneal collagen cross linking procedure
Многократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
BG/WDA/MD-0168
08/08/2019
527594 MR2
26/05/2024