Magic Touch - SCB

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC1069848558
27/10/2020 15:51
28/10/2020 09:39
27/10/2020 09:27
Данни за производителя
Concept Medical B.V.
Друго
N/A
N/A
NL
Hoevalaken
3871KM
Hogebrinkerweg 33
Jos De Korte
+31 (0)651 668 923
gm@conceptmedicals.eu
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Макс Медикъл България ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Еленово 181
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
Макс Медикъл България ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Еленово 181
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
10698
Magic Touch - SCB
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Сиролимус
Предназначено действие, определено от производителя
Балон катетър с покритие от Сиролимус за третиране на коронарни артерии
Еднократна употреба
CMNxxxxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
45371
27/10/2020
1434-MDD-491/2019
27/05/2024