Magic Touch - AVF

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC6255199323
27/10/2020 15:42
28/10/2020 09:37
27/10/2020 09:27
Данни за производителя
Concept Medical B.V.
Друго
N/A
N/A
NL
Hoevalaken
3871KM
Hogebrinkerweg 33
Jos De Korte
+31 (0)651 668 923
gm@conceptmedicals.eu
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Макс Медикъл България ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Еленово 181
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
Данни за търговеца на едро
Макс Медикъл България ЕООД
ЕИК
203442164
BG
BLG
Благоевград
2700
Еленово 181
Емилия Ангелова
+359 897 633 309
emilia.a@macsmedical.eu
IV-P-T/МИ 1191
19/05/2015
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
62551
Magic Touch - AVF
Описание на медицинското изделие
1
Стерилност, Болнично предписание
Сиролимус
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
CMFWxxxxx
Общи търговски данни
В процес на обработка
17491
07/05/2020
1434-MDD-499/2019
27/05/2024