Начало / Медицински изделия / Axium Prime Detachable Coil System

Axium Prime Detachable Coil System

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIC6094038579
12/10/2018 11:18
12/10/2018 11:55
09/10/2018 16:32
Данни за производителя
Micro Therapeutics, Inc.
Micro Therapeutics
Друго
VAT
DE27356166
US
Irvine
CA 92618
9775 Toledo Way
Laszlo Losonczi
0036 30 184-7008
laszlo.losonczi@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
Столична
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Александра Иванова
00359 02 90308744
Aleksandra.ivanova@acibademcityclinic.bg
Данни за търговеца на едро
Аджибадем Сити Клиник ЕАД
ЕИК
203279315
BG
SOF
Столична
София
1407
бул. Никола Вапцаров № 53
Александра Иванова
00359 02 90308744
Aleksandra.ivanova@acibademcityclinic.bg
IV-P-T / МИ 941
06/03/2013
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
60940
Detachable Coil System
Axium Prime Detachable Coil System
Axium Prime
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
50792
08/12/2017
393599 MRA
11/03/2022