Начало / Медицински изделия / Eлектронен мотор 21, 3 м кабел /50000 rpm/

Eлектронен мотор 21, 3 м кабел /50000 rpm/

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
05IIaV1686839117
31/10/2017 16:04
31/10/2017 16:22
08/09/2017 14:52
Данни за производителя
Новаг АД
Новаг АД
ЕИК
258862989
CH
Голдач
9403
ул. Ст. Галер 23-25
Лежек Казана
+41 (0)71 846 66 00
+41 (0)71 846 66 70
l.kazana@nouvag.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
ул. "Персенк" № 9, ет. 3, офис 307
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
Данни за търговеца на едро
ПОПОВ КОМЕРС 2006 ЕООД
ЕИК
160074159
BG
PDV
Пловдив
4000
ул. "Персенк" № 9, ет. 3, офис 307
Евгений Попов
+359 32 24 16 04
+359 32 24 16 06
evgeniy.popov@popovcommerce.com
IV-P-T/МИ-522
13/01/2010
Общи медицински данни за изделието
05 - Болнично оборудване
Клас ІІ а
Разни
UMDNS
16868
Eлектронен мотор 21, 3 м кабел /50000 rpm/
/50000 rpm/
Предназначено действие, определено от производителя
Многократна употреба
2099nou
Общи търговски данни
В процес на обработка
HD60108201 0001
27/01/2021