379.08

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
10IIIV3800011856
03/04/2017 10:57
03/04/2017 11:29
24/06/2013 13:32
Данни за производителя
Johnson & Johnson International
J & J International
Друго
N/A
N/A
BE
St. Stevens - Woluwe
Be-1932
Ленеке Марелаан 6
Милена Тодорова
02/491 40 88
02/491 40 87
mtodoro@ITS.JNJ.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
Столична
София
1618
Павлово, Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
nadejdaneicheva@ecosmedica.com
Данни за търговеца на едро
ЕКОС Медика ООД
ЕИК
831029075
BG
SOF
Столична
София
1618
Павлово, Голям Братан 8
Светла Фердинандова
02 491 40 88
02 491 40 87
nadejdaneicheva@ecosmedica.com
IV-Р-Т/МИ-151, ІV-П-Т/МИ-780
29/11/2007
Общи медицински данни за изделието
10 - Изделия за еднократна употреба
Клас ІІІ
Разни
GMDN
38000
379.08
Описание на медицинското изделие
12
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
W1740
Общи търговски данни
В процес на обработка
CE01326
15/06/2019