6996SQ Lead

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01AIMDC3585390254
GTIN
35853
07/12/2016 16:35
12/01/2018 16:54
18/05/2013 13:39
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Vjeran Nakovic
0038514881120
0038514844060
vjeran.nakovic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
София
1309
бул. "Ал. Стамболийски" 190
Силвия Забунова
02 492 31 10
02 492 31 10
silviya.zabunova@interagro90.com
Данни за търговеца на едро
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
София
1309
бул. "Ал. Стамболийски" 190
Силвия Забунова
02 492 31 10
02 492 31 10
silviya.zabunova@interagro90.com
IV-P-T/MИ - 025
03/09/2007
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Активни Имплантируеми Медицински Изделия
Сърдечно-съдова система
GMDN
35853
Subcutaneous, unipolar lead with defibrilation coi
6996SQ Lead
6996SQ
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
6996SQ
Име Модел Референтен/каталожен номер Описание
Tunneling Tool 6996T 6996T Vascular graft tunneler
Общи търговски данни
В процес на обработка
I7 17 07 39709 01129
20/11/2022