Lead Model 6996SQ

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
01IIIC3585343432
GTIN
35853
07/12/2016 16:35
01/07/2024 15:06
18/05/2013 13:39
Данни за производителя
Medtronic Inc.
Medtronic
Друго
VAT
DE273561661
US
Minneapolis
Valecic, Hrvoje
0038598388809
0038598388809
hrvoje.valecic@medtronic.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
София
1618
ул. "Бяло поле" № 3
Силвия Забунова
0885654959
02 854 81 47
silviya.zabunova@interagro90.com
Данни за търговеца на едро
"Интерагро-90" ЕООД
ЕИК
175265750
BG
SOF
София
1618
ул. "Бяло поле" № 3
Силвия Забунова
0885654959
02 854 81 47
silviya.zabunova@interagro90.com
IV-P-T/MИ - 025
03/09/2007
Общи медицински данни за изделието
01 - Активни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Сърдечно-съдова система
GMDN
35853
Subcutaneous,unipolar lead with defibrilation coil
Lead Model 6996SQ
6996SQ41, 6996SQ58, 6996SQ85
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
6996SQ
Общи търговски данни
В процес на обработка
2250280TD03
01/04/2027