Начало / Медицински изделия / Невробалон катетър

Невробалон катетър

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
07IIIV6112389376
21/06/2016 14:04
24/06/2016 09:53
28/07/2014 13:12
Данни за производителя
Integra Lifescience inc
Integra
Друго
ДДС номер
FR82492534466
FR
Лион
Лидия Ромеоф
+33622091449
Lydia.romeuf@integralife.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
Изабела Борисова- Петрова
0898507279
iborisova@vescorrect.com
Данни за търговеца на едро
Вес Корект ЕООД
ЕИК
201387303
BG
SOF
София
Изабела Борисова- Петрова
0898507279
iborisova@vescorrect.com
IV-P-T/МИ 719
28/07/2011
Общи медицински данни за изделието
07 - Неактивни имплантируеми изделия
Клас ІІІ
Разни
GMDN
61123
Невробалон катетър
Описание на медицинското изделие
Стерилност
Предназначено действие, определено от производителя
Еднократна употреба
Общи търговски данни
В процес на обработка
IAL 26650
20/06/2016
00537
01/03/2020