Начало / Медицински изделия / AcrySof® IQ Aspheric with Acrysert C delivery syst

AcrySof® IQ Aspheric with Acrysert C delivery syst

Макс. стойност, заплащана с обществени средства: В процес на обработка

Данни за мед. изделие
08IIbS3565853033
26/06/2013 17:11
09/07/2013 14:21
26/06/2013 09:12
Данни за производителя
Алкон Лабораторис Инк.
Алкон
Друго
US
08-Ophthalmic and optical devi
US
Ford Worth
76134-2099
6201South Freew
Хилде Виру
+44 1276 673 961
authorised.representative@alcon.com
Данни за лицето, което пуска изделието на пазара
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
Данни за търговеца на едро
Бикомед ООД
ЕИК
130421337
BG
SOF
София
1618
бул. "Цар Борис III", №201А
Иванка Печева
02/9553696
02/9552012
office@bikomed.net
IV-P-T/МИ-135
23/11/2007
Общи медицински данни за изделието
08 - Изделия за офталмология и оптика
Клас ІІ б
Сензорни органи
GMDN
35658
офталмологичен имплант
AcrySof® IQ Aspheric with Acrysert C delivery syst
SN6CWS (SP NATURAL IQ W/ACRYSERT)
Описание на медицинското изделие
Стерилност, Болнично предписание
Предназначено действие, определено от производителя
ACRYSOF IQ филтриращи ултравиолетовата и синята светлина акрилни едно-компонентни сгъваеми заднокамерни лещи са оптически импланти за замяна на естествената човешка, увредена кристална леща с цел корекция на афакията при възрастни пациенти при катарактна хирургия.
Еднократна употреба
ACRYSOF IQ Модел SN6CWS едно-компонентна ВОЛ се доставя в ACRYSERT система за имплантация, за по-удобно и по-сигурно поставяне на лещата в капсулния с
SN6CWS.XXX
Общи търговски данни
В процес на обработка
R-9816
11/11/2011
07/11/2011
G1120720895259
09/04/2017