Home / News / Промяна в системата на Електронната база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства във връзка с използването на електронен подпис

27/07/2023 16:49
Промяна в системата на Електронната база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства във връзка с използването на електронен подпис

Уважаеми потребители,

Във връзка с оптимизация и повишаване нивото на сигурност на системата на Електронната база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, Ви уведомяваме, че считано от 01.07.2023 г. се въвеждат следните промени:

  1. Използването на системата вече е възможно с актуалните версии на най-разпространените браузери – Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari.

  2. Вход в системата за потребителите (служители), на които е даден достъп от заявител, се осъществява с потребителско име и парола*, без да се налага използване на електронен подпис. Ако браузерът поиска да изберете сертификат, натискате бутон Cancel.

  3. Подписването на документи с електронен подпис остава задължително само при РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЯВИТЕЛ (или промяна на данни за заявител), по начина, описан в т.4.

  4. При подаване на заявление за РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЯВИТЕЛ (или промяна/заличаване на регистрация на заявител), след попълване на необходимите данни, заявлението се сваля като документ във формат .pdf, подписва се локално на компютъра на заявителя със средствата, предоставени от издателя на електронния подпис, след което подписаният документ се качва в системата.

  5. При подаване на данни за медицински изделия, електронен подпис не се изисква нито при вход, нито при качване на данните в системата.

* Потребителите, които до момента са влизали със сертификат, е необходимо да изискат и получат своите потребителско име/парола от заявителя, който е създал техния профил.