Home / News / Временно решение на проблема с браузера Internet Explorer

20/02/2023 11:37
Временно решение на проблема с браузера Internet Explorer

За да може да се стартира Internet Explorer, трябва да се изпълнят следните стъпки (ако IE се стартира без проблем, се изпълнява само Стъпка 2).
:

  1. В папка C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\Edge_Version\BHO – трябва да се изтрие файл „ie_to_edge_bho.dll
 
В адреса по-горе  Edge_Version представлява цифри, например „110.0.1587.50“
 
След изпълнение на горната стъпка, IE вече се стартира.
 
  1. След стартиране на IE, от колелцето горе-вдясно, се избират:
Internet Options -> Advanced ->
В списъка се намира "Enable third party extensions" и се изключва (маха се чекбокса)
 
По гореописания начин IE работи и след рестарт на компютъра.