Home / News / СЪОБЩЕНИЕ

11/02/2014 11:39
СЪОБЩЕНИЕ

Поради взети допълнителни мерки за сигурност след инсталиране (обновяване) на нова версия Java7.51 има затруднения при използването на електронен подпис в ЕЛЕКТРОННАТА БАЗА ДАННИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ. За да се отстрани проблема е необходимо да се направят промени по локалните настройки на Java на всеки потребител, използващ версия 7.51. Инструкция за решаване на този проблем можете да свалите от тук java настройки.