Home / News
Date: 27/07/2023 16:49

Промяна в системата на Електронната база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства във връзка с използването на електронен подпис


Date: 30/06/2023 10:43

Планирани дейности за оптимизация на системата


Date: 20/02/2023 11:37

Как да работим с браузера Internet Explorer


Date: 15/07/2022 11:41

УКАЗАНИЯ във връзка с регистрирането на данни за медицински изделия и ин витро диагностични медицински изделия в Електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства


Date: 11/02/2014 11:39

Java настройки