Database for medical devices

Last news

  • Date: 27/07/2023 16:49
    Промяна в системата на Електронната база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства във връзка с използването на електронен подпис

  • Date: 30/06/2023 10:43
    Планирани дейности за оптимизация на системата

  • Date: 20/02/2023 11:37
    Как да работим с браузера Internet Explorer