Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 50
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
4-foot walking stick 11IV3111206303 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
Carbomedics Carboseal 10IIIC6046764200 Corcym S.r.I Търговска Лига Глобален Аптече  
Carbomedics Carboseal Valsalva 10IIIC6046703282 Corcym S.r.I Търговска Лига Глобален Аптече  
Carbomedics Reduced Aortic 10IIIC6024034581 Corcym S.r.I Търговска Лига Глобален Аптече  
Carbomedics Standard Aortic 10IIIC6024028883 Corcym S.r.I Търговска Лига Глобален Аптече  
Carbomedics Standard Mitral 10IIIC6024181057 Corcym S.r.I Търговска Лига Глобален Аптече  
commode chair 11IV4053944380 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
commode chair 11IV4053902342 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
commode chair 11IV4053984597 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
elbow crutches 11IV3111290210 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
Flexinnium Cobalt Chromium Coronary Stent System 10IIIC3417993135 Sahajanand Medical Technologies Pvt.Ltd Търговска Лига Глобален Аптече  
Hospital bed and accessories 11IV3487381407 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
hospital bed and accessories 11IV3487392477 Жианлиан Хоумкеър Продъктс Ко.ЛТД Търговска Лига Глобален Аптече  
Memo 3D 10IIIC4557822546 Corcym S.r.I Търговска Лига Глобален Аптече  
Memo 4D 10IIIC4557814410 Corcym S.r.I Търговска Лига Глобален Аптече