Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 1004
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132541356 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
10 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132570598 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
12 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132569297 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
12 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132510562 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
17OH Progesterone RIA CT 06DV3032457250 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
25OH Vitamin D Total RIA 06DV3726087809 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
4 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132582030 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
4 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132527124 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
6 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132585920 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
6 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132551507 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
8 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132580200 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
8 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132549791 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
Abbott Diagnostics ARC ANTI HCV Reagent 100 Test 06А2V4836684402 Abbott GmbH & Co. KG Софарма Трейдинг АД  
Abbott Diagnostics ARC ANTI HCV Reagent 2000 Test 06А2V4836605861 Abbott GmbH & Co. KG Софарма Трейдинг АД  
Abbott Diagnostics ARC ANTI HCV Reagent 500 Test 06А2V4836654300 Abbott GmbH & Co. KG Софарма Трейдинг АД