Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 1178
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132541356 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
10 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132570598 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
12 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132569297 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
12 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132510562 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
125 I fT3 KIT 06DrV9999936796 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Софарма Трейдинг АД  
125 I fT4 KIT 06DrV9999967718 Институт за изотопи Изотоп ЕООД Софарма Трейдинг АД  
17OH Progesterone RIA CT 06DV3032457250 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
17α-HYDROXYPROGESTERONE (17-OHP)-RIA-CT 06DrV9999945700 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
25OH Vitamin D Total RIA 06DV3726087809 DIAsource Immuno Assays S.A. Софарма Трейдинг АД  
4 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132582030 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
4 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132527124 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
6 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132585920 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
6 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132551507 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
8 винта + 2 пръчки LUMIS 07IIbM6132580200 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД  
8 винта + 2 пръчки ULIS 07IIbM6132549791 SpineVision S.A. Софарма Трейдинг АД