Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 169
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
LED лампа 05IV1227663129 Derungs Licht AG Сиконикс Груп ООД  
LED операционна лампа с 1 тяло 05IV1228257182 Wuxi Comfort Medical Equipment Co. Ltd. Сиконикс Груп ООД  
LED операционна лампа с 2 тела 05IV1228224070 Wuxi Comfort Medical Equipment Co. Ltd. Сиконикс Груп ООД  
UV въздушен пречиствател 05IV1576234721 Light Progress Сиконикс Груп ООД  
UV облъчвател 05IV1576266839 Light Progress Сиконикс Груп ООД  
Анестезиологична количка 05IV1063536518 Karismedica S.p.A. Сиконикс Груп ООД  
Антибактериален филтър (10 бр.) 10IIaV1171279307 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Антидекубитален ел. дюшек (нисък до среден риск) 05IV1757534190 Hirtz & Co. KG Сиконикс Груп ООД  
Антидекубитален електрически дюшек (висок риск) 05IV1775790173 Hirtz & Co. KG Сиконикс Груп ООД  
Аспирационен буркан 05IV1558686092 FLOW METER S.p.A. Сиконикс Груп ООД  
Аспирационен буркан 05IIaV1558621276 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Аспирационен маркуч 05IV1677967440 FLOW METER S.p.A. Сиконикс Груп ООД  
Аспирационен маркуч 05IIaV1677927258 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД  
Бебешко легло 05IV1032833602 Favero Health Projects Spa Сиконикс Груп ООД  
Вакуум контролер за еднократна употреба 10IIaV1100915184 Air Liquide Sante France Сиконикс Груп ООД