Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 36
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Anaesthetic Breathing Systems 02IIaR1013930487 INTERSURGICAL СЪРДЖИМЕД ЕООД  
Breathing systems 02IIaR1013908976 INTERSURGICAL СЪРДЖИМЕД ЕООД  
CIF BIOTAN ацетабуларна press-fit обвивка 07IIIV1608476136 БИОТЕХ ГмбХ сърджимед еоод  
DACLON NYLON 07IIbV1390516585 ЕС ЕМ АЙ АГ СЪРДЖИМЕД ЕООД  
FLEXTUBE 02IIaR1556205177 INTERSURGICAL СЪРДЖИМЕД ЕООД  
HMEF ФИЛТРИ 02IIaR1435261332 INTERSURGICAL СЪРДЖИМЕД ЕООД  
POLYESTER 07IIIV1390643627 ЕС ЕМ АЙ АГ СЪРДЖИМЕД ЕООД  
POLYPROPILENE 07IIIV1390951342 ЕС ЕМ АЙ АГ СЪРДЖИМЕД ЕООД  
SILK 07IIbV1391006705 ЕС ЕМ АЙ АГ СЪРДЖИМЕД ЕООД  
Suction Systems 02IIaR1013900768 INTERSURGICAL СЪРДЖИМЕД ЕООД  
SURGICRYL MONOFILAMENT POLYDIOXANON 07IIIV1658420717 ЕС ЕМ АЙ АГ СЪРДЖИМЕД ЕООД  
SURGICRYL PGA 07IIIV1390838401 ЕС ЕМ АЙ АГ СЪРДЖИМЕД ЕООД  
SURGICRYL RAPID 07IIIV1747108492 ЕС ЕМ АЙ АГ СЪРДЖИМЕД ЕООД  
би-латерален тораколумбален кейдж 07IIbV1576678119 БИОТЕХ ГмбХ сърджимед еоод  
винтове за цервикална плака 07IIbV1610166854 БИОТЕХ ГмбХ сърджимед еоод