Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 17
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Кохлеарна имплантатна система 01AIMDV3564366881 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564366667 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564333911 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564320395 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564367192 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564390378 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564345899 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564337764 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564313161 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564384827 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Кохлеарната имплантатна система 01AIMDV3564392606 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Слухова имплантатна система за средно ухо 01AIMDV4120477035 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Слухова имплантатна система за средно ухо 01AIMDV4120400277 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Слухова имплантатна система за средно ухо 01AIMDV4120452181 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД  
Слухова имплантатна система за средно ухо 01AIMDV4120485221 MED-EL Elektromedizinische Geraete GmbH СЕНТИЛИОН ООД