Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 827
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Active 11IIaV1196776254 WSAUD A/S Новамед Хелткеър ООД  
Active Pro 11IIaV1196722890 WSAUD A/S Новамед Хелткеър ООД  
AM 111 11IIaV1196737177 Sivantos GmbH Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196731948 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196782865 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196793520 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196747963 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196793338 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196789559 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196795787 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196702112 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196737602 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196737785 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IIaS1196739493 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД  
Audio Service 11IS1196784656 Аудио Сервиз ООД Новамед Хелткеър ООД