Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 308
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
20/30 Indeflator® Inflation Device 10IIaC1754155571 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
20/30 Priority pack with Copilot Bleedback control 10IIaC1754183797 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
3CCD камерна глава 04IV1574897632 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
84“ VolumeView Sensor 10IIbC1690943278 Edwards Lifesciences LLC Медимаг-МС ООД  
Absolute Pro LL Peripheral Self-Expanding Stent 07IIbC4793266659 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
Absolute Pro Peripheral Self-Expanding StentSystem 07IIbC4793205762 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
ABSORB Bioresorbable Vascular Scaffold System 07IIIC5630479451 Абът Васкюлър Медимаг-МС ООД  
AlboGraft™ Vascular Graft 07IIIC1317797646 ЛьоМетр Васкюлар Инк. Медимаг-МС ООД  
AlboGraft™ Vascular Graft 07IIIC1317728595 ЛьоМетр Васкюлар Инк. Медимаг-МС ООД  
AlboGraft™ Vascular Graft 07IIIC1317734174 ЛьоМетр Васкюлар Инк. Медимаг-МС ООД  
AlphaDuoLap 30L лапароскопски инсуфлатор 04IIaV1684955630 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaHystero Plus хистероскопска иригационна помпа 04IIaV1767787907 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaLine Uni количка за оборудване, с аксесоари 05IV1063585218 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaPurgator иригационно-аспирационна помпа 04IIaV1742465921 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД  
AlphaVersatile II HD ендоскопска камера 04IV1574896182 GIMMI GmbH Медимаг-МС ООД