Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 63
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
ACURATE neo™ AORTIC BIOPROSTHESIS 07IIIC6024576735 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE TA™ TRANSAPICAL AORTIC BIOPROSTHESIS 07IIIC4747152454 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE TA™ TRANSAPICAL DELIVERY SYSTEM 07IIIC4747170670 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE TF™ TRANSAPICAL DELIVERY SYSTEM 07IIIC6024586130 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE TF™ TRANSFEMORAL DELIVERY SYSTEM 07IIIC6024579814 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ALLEGRA с-ма за импл-я на транскатетърна клапа 07IIIC6024552492 NVT GmbH Маримпекс-7 ЕООД  
ALLEGRA трансфеморална истема за доставка 07IIIC6328328590 NVT GmbH Маримпекс-7 ЕООД  
APEX Monorail и OTW дилатационни катетри 07IIIC4773211709 Бостън Сайънтифик Корпорейшън Маримпекс-7 ЕООД  
AXS Catalyst 07IIIC1784670857 Страйкър нюроваскулар Маримпекс-7 ЕООД  
AXS Infinity LS 07IIIC5886540894 Страйкър нюроваскулар Маримпекс-7 ЕООД  
AXS Infinity LS Plus 07IIIC1784654374 Страйкър нюроваскулар Маримпекс-7 ЕООД  
AXS Vectа 07IIIC1784675018 Страйкър нюроваскулар Маримпекс-7 ЕООД  
BioFreedom Ultra корон стент с лекарствено покрити 07IIIC6230109073 Biosensors Europe SA Маримпекс-7 ЕООД  
BioFreedom коронарен стент с лекарствено покритие 07IIIC6230113323 Biosensors Europe SA Маримпекс-7 ЕООД  
BioMatrix Alpha коронарен стент отделящ лекарство 07IIIC5877150208 Biosensors Europe SA Маримпекс-7 ЕООД