Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 204
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
2 cm Peripheral Cutting Balloon Microsurgical Dila 07IIaC1718406026 Бостън Сайънтифик Корпорейшън Маримпекс-7 ЕООД  
ACCOLADE MRI DR L311 01AIMDC1291352635 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Маримпекс-7 ЕООД  
ACCOLADE MRI SR L310 01AIMDC1291338857 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Маримпекс-7 ЕООД  
Acuity Spiral Lead Family 01AIMDC3522375271 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Маримпекс-7 ЕООД  
Acuity Steerable Lead Family 01AIMDC3585329569 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Маримпекс-7 ЕООД  
Acuity X4 Lead Family 01AIMDC3624150771 Cardiac Pacemakers Inc.wos Guidant Corp.wos BSC Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE neo2 АОРТНА КЛАПНА СИСТЕМА 07IIIC6024596354 Бостън Сайънтифик Корпорейшън Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE neo2 трансфеморална с-ма за доставка 07IIIC6024589951 Бостън Сайънтифик Корпорейшън Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE neo™ AORTIC BIOPROSTHESIS 07IIIC6024567229 Бостън Сайънтифик Корпорейшън Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE neo™ AORTIC BIOPROSTHESIS 07IIIC6024576735 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE TA™ TRANSAPICAL AORTIC BIOPROSTHESIS 07IIIC4747152454 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE TA™ TRANSAPICAL DELIVERY SYSTEM 07IIIC4747170670 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE TF™ TRANSAPICAL DELIVERY SYSTEM 07IIIC6024586130 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE TF™ TRANSFEMORAL DELIVERY SYSTEM 07IIIC6024579814 Symetis SA Маримпекс-7 ЕООД  
ACURATE TF™ TRANSFEMORAL DELIVERY SYSTEM 07IIIC6024553722 Бостън Сайънтифик Корпорейшън Маримпекс-7 ЕООД