Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 17
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Abluminus DES+ 10IIIC1746150577 Concept Medical B.V. Макс Медикъл България ЕООД  
Allium Уретерален Стент 10IIbG5800458071 Allium Ltd. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
Cascade 10IIIN3967353378 PERFLOW MEDICAL ltd. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
Cascade Agile 10IIIN3967304537 PERFLOW MEDICAL ltd. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
Magic Touch - AVF 10IIIC6255199323 Concept Medical B.V. Макс Медикъл България ЕООД  
Magic Touch - SCB 10IIIC1069848558 Concept Medical B.V. Макс Медикъл България ЕООД  
Magic Touch PTA 10IIIC6255128511 Concept Medical B.V. Макс Медикъл България ЕООД  
No-React BioAortic Porcine Aortic Bioprosthesis 14IIIC6024256634 BIOINTEGRAL SURGICAL Inc. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
No-React BioConduit 14IIIC6024214750 BIOINTEGRAL SURGICAL Inc. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
No-React BioMitral Porcine Mitral Bioprosthesis 14IIIC6024474104 BIOINTEGRAL SURGICAL Inc. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
No-React BioPulmonic Conduit 14IIIC6033744643 BIOINTEGRAL SURGICAL Inc. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
No-React Injectable BioPulmonic 14IIIC6033799481 BIOINTEGRAL SURGICAL Inc. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
No-React Patch 10IIIC3527338160 BIOINTEGRAL SURGICAL Inc. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
No-React Patch 10IIIC3527366702 BIOINTEGRAL SURGICAL Inc. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД  
No-React Patch 10IIIC3527370956 BIOINTEGRAL SURGICAL Inc. МАКС МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД