Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 12
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Дефибрилатор монитор 04IIbC1112993970 Инномед Медикал Илан Медицинска Апартура ООД  
Електрокардиографи Мултиканални 04IIaC1141133473 Контек Медикъл Системс Ко. Лимитид Илан Медицинска Апартура ООД  
Инфузионни помпи - Общо приложение 04IIbV1321516595 Пекин КелиМед Ко. Лтд. Илан Медицинска Апартура ООД  
Мобилен графичен рентген 12IIbV1327277956 Би Ем Ай Биомедикал Интернешънъл ООД Илан Медицинска Апартура ООД  
Пациентен монитор 04IIbC3358640958 Контек Медикъл Системс Ко. Лимитид Илан Медицинска Апартура ООД  
Ултразвуков апарат 04IIaV1427840721 Есаоте Ес Пи Ей Илан Медицинска Апартура ООД  
Ултразвуков апарат 04IIaV1427864890 Есаоте Европа Би Ви. Илан Медицинска Апартура ООД  
Ултразвуков апарат 04IIaV1427806149 Есаоте Европа Би Ви. Илан Медицинска Апартура ООД  
Ултразвуков апарат 04IIaV1427803272 Есаоте Европа Би Ви. Илан Медицинска Апартура ООД  
Ултразвуков апарат 04IIaV1427855110 Винно Текнолоджи ( Суджу) Ко. Лтд. Илан Медицинска Апартура ООД  
Ултразвуков апарат 04IIaV1427802639 Винно Текнолоджи ( Суджу) Ко. Лтд. Илан Медицинска Апартура ООД  
Физиологични Мониторни Системи 05IIaC1263632984 Контек Медикъл Системс Ко. Лимитид Илан Медицинска Апартура ООД