Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 135
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Anti Fy(a) micro 06B1B0000099550 Immucor Medizinische Diagnostik GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti Fy(b) micro 06B1B0000084102 Immucor Medizinische Diagnostik GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti Jk(a) micro 06B1B0000091106 Immucor Medizinische Diagnostik GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti Jk(b) micro 06B1B0000082308 Immucor Medizinische Diagnostik GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-A monoclonal 06А1B0000037898 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-A1 Dolichos biflorus(lectin) 06DB0000075495 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-AB monoclonal 06А1B0000018232 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-B monoclonal 06А1B0000015291 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-c monoclonal 06А1B0000075454 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-C monoclonal 06А1B0000017836 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-D blend, monoclonal 06А1B0000070609 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-D monoclonal 06А1B0000022965 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-E monoclonal 06А1B0000060192 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-e monoclonal 06А1B0000039893 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД  
Anti-Fya Coombs-reactive(polyclonal, human) 06B1B0000073464 Antitoxin GmbH ЕМЕД Груп ЕООД