Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 271
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
26947 Пънч за биопсия 10IIID1323056514 GIMA S.P.A. ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
ALAT 06DB1703182859 Bio Maxima S.A ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Albumin 06DB1703182184 Bio Maxima S.A ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
ALP 06DB1703162760 Bio Maxima S.A ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
AMYLASE CNPG3 06DB1703133956 Bio Maxima S.A ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti Human Globulin (Coombs), 10 ml 06А1B1701379874 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti-A mono, 10 ml 06А1B1701335732 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti-A+B mono, 10 ml 06А1B1701394695 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti-A1 Lectine mono, 5 ml 06А1B1701373320 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti-B mono, 10 ml 06А1B1701381077 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti-c mono, 5 ml 06А1B1701318599 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti-C mono, 5 ml 06А1B1701363270 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti-C+D+E mono, 10 ml 06А1B1701305232 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti-D IgG+IgM (Rh0) mono, 10 ml 06А1B1701326540 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД  
Anti-E mono, 5 ml 06А1B1701368549 Спинреакт С.А.У ЕЛПАК-ЛИЗИНГ ЕООД