Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 3080
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
23cm Harmonic ACE curved shears 10IIbV3916935860 Ethicon Endo Surgery LLC ЕКОС Медика ООД  
23cm Harmonic ACE+ curved shears 10IIbV4102686656 Ethicon Endo Surgery LLC ЕКОС Медика ООД  
36 cm Harmonic Ace + curved shears 10IIbV4102630305 Ethicon Endo Surgery LLC ЕКОС Медика ООД  
36cm Harmonic ACE curved shears 10IIbV3916906482 Ethicon Endo Surgery LLC ЕКОС Медика ООД  
379.08 10IIIV3800011856 Johnson & Johnson International ЕКОС Медика ООД  
45cm Harmonic ACE curved shears 10IIbV4028778761 Ethicon Endo Surgery LLC ЕКОС Медика ООД  
ACCUFORCE 10IIIC1718434072 Terumo Corporation JP ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 3 10IIID4704252229 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 3 10IIIV4704227173 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 3 10IIIV4704206112 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 3 10IIIV4704258784 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 3 10IIIV4704259613 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 7 10IIIV4704248934 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 7 10IIIV4704217712 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД  
ACTICOAT 7 10IIIV4704250830 Смит енд Нефю Медикъл Ел Ти Ди ЕКОС Медика ООД