Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 246
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 Zinc Air 11IV1725397477 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
13 Zinc Air 11IV1725331154 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
312 Zinc Air 11IV1725307556 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
675 Zinc Air 11IV1725343956 Energizer Trading Limited Дитомед ЕООД  
AE Oxygen Concentrator-3 13IIaR1287311368 SHENYANG AERTI TECH CO., LTD ДИТОМЕД ЕООД  
AE Oxygen Concentrator-5 13IIaR1287381785 SHENYANG AERTI TECH CO., LTD ДИТОМЕД ЕООД  
AH Oxygen Concentrator-AH5 13IIaR1287368492 SHENYANG AERTI TECH CO., LTD ДИТОМЕД ЕООД  
AM Oxygen Concentrator-AM-1 13IIaR1287304117 SHENYANG AERTI TECH CO., LTD ДИТОМЕД ЕООД  
AM Oxygen Concentrator-AM-3 13IIaR1287369364 SHENYANG AERTI TECH CO., LTD ДИТОМЕД ЕООД  
AMPLICORD 11IV1020425649 Amplicord di Salvatore Gabriella Дитомед ЕООД  
AR Oxygen Concentrator-AR-3 13IIaR1287377910 SHENYANG AERTI TECH CO., LTD ДИТОМЕД ЕООД  
AR Oxygen Concentrator-AR-5 13IIaR1287301431 SHENYANG AERTI TECH CO., LTD ДИТОМЕД ЕООД  
Bao-Health плочка 15-45 мм 10IA1645911754 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Bao-Health плочка 15-60 мм 10IA1645986021 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД  
Bao-Health плочка 15-60 мм 10IA1645934804 БАО-ХЕЛТ МЕДИКЪЛ ИНСТРУМЕНТС ДИТОМЕД ЕООД