Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 134
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
BPAP апарат BMC G3 B20A 04IIaV1100183654 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC G3 B25A 04IIaV1100184553 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC G3 B25S 04IIaV1100177875 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC G3 B25VT 04IIaV1100106563 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC G3 B30SV 04IIaV1100117660 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC G3 B30VT 04IIaV1100176297 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC G3 Lab 04IIaV1100137247 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC T-20A 04IIaV1100155473 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC T-20S 04IIaV1100131355 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC T-20T 04IIaV1100102389 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC T-25A 04IIaV1100146077 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC T-25S 04IIaV1100107864 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC T-25T 04IIaV1100111548 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC T-30T 04IIaV1100105009 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД  
BPAP апарат BMC T-30T Plus 04IIaV1100174886 BMC Medical Corp. Глобъл Ентърпрайз ООД