Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 734
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
ACTREEN GLYS LL NELATON CH08 20CM 10IG3612558267 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL NELATON CH08 45CM 10IG3612572562 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL NELATON CH10 20CM 10IG3612586004 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL NELATON CH10 45CM 10IG3612539199 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL NELATON CH12 20CM 10IG3612590322 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL NELATON CH12 45CM 10IG3612592031 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL NELATON CH14 20CM 10IG3612530299 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL NELATON CH14 45CM 10IG3612515365 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL NELATON CH16 20CM 10IG3612569724 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL NELATON CH16 45CM 10IG3612539683 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL TIEMANN CH08 45CM 10IG3612585752 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL TIEMANN CH10 45CM 10IG3612592308 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL TIEMANN CH12 45CM 10IG3612585262 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL TIEMANN CH14 45CM 10IG3612594505 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД  
ACTREEN GLYS LL TIEMANN CH16 45CM 10IG3612550662 Б.Браун Мелзунген АД Б. Браун Медикал ЕООД