Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 63
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
ABL S5362 ХИПОХЛОРИДЕН РАЗТВОР /депротеинизиращ/ 06DV5905874813 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7430 КОНТРОЛА НИВО 1 QUALICHECK4+ 06DV5286044426 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7430 КОНТРОЛА НИВО 2 QUALICHECK4+ 06DV5286048554 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7440 КОНТРОЛА НИВО 2 QUALICHECK4+ 06DV5286053544 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7450 КОНТРОЛА НИВО 3 QUALICHECK4+ 06DV5286067692 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7460 КОНТРОЛА НИВО 3 QUALICHECK4+ 06DV5286057182 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7460 КОНТРОЛА НИВО 4 QUALICHECK4+ 06DV5286038634 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7735 КОНТРОЛА НИВО 1 AUTOCHECK 5+ 06DV5286027969 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7745 КОНТРОЛА НИВО 2 AUTOCHECK 5+ 06DV5286047482 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7755 КОНТРОЛА НИВО 3 AUTOCHECK 5+ 06DV5286048658 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7765 КОНТРОЛА НИВО 4 AUTOCHECK 5+ 06DV5286054836 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL S7770 tHb КАЛИБРИРАЩ РАЗТВОР 06DV3593346949 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL7XX/8XX E1001 РЕФЕРЕНТЕН ЕЛЕКТРОД 06DV5924157913 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL7XX/8XX E7066 Glucose ЕЛЕКТРОД 06DV5330337832 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД  
ABL7XX/8XX E7077 Lactate ЕЛЕКТРОД 06DV3020835958 Radiometer Medical ApS БГ МЕД EООД