Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 826
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
a-Amylase liquicolor 06DV11-01-01-0798541 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
a-Amylase liquicolor 06DV11-01-01-0723559 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
a-Amylase liquicolor 06DV11-01-01-0755793 Human Gesellschaft fur Biomedica und Diagnostica m БГ МЕД ООД  
ABL S5362 ХИПОХЛОРИДЕН РАЗТВОР /депротеинизиращ/ 06DV5905874813 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7430 КОНТРОЛА НИВО 1 QUALICHECK4+ 06DV5286044426 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7430 КОНТРОЛА НИВО 2 QUALICHECK4+ 06DV5286048554 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7440 КОНТРОЛА НИВО 2 QUALICHECK4+ 06DV5286053544 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7450 КОНТРОЛА НИВО 3 QUALICHECK4+ 06DV5286067692 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7460 КОНТРОЛА НИВО 3 QUALICHECK4+ 06DV5286057182 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7460 КОНТРОЛА НИВО 4 QUALICHECK4+ 06DV5286038634 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7735 КОНТРОЛА НИВО 1 AUTOCHECK 5+ 06DV5286027969 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7745 КОНТРОЛА НИВО 2 AUTOCHECK 5+ 06DV5286047482 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7755 КОНТРОЛА НИВО 3 AUTOCHECK 5+ 06DV5286048658 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7765 КОНТРОЛА НИВО 4 AUTOCHECK 5+ 06DV5286054836 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД  
ABL S7770 tHb КАЛИБРИРАЩ РАЗТВОР 06DV3593346949 Radiometer Medical ApS БГ МЕД ООД