Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 17
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
ACCUJECT 2.5-3P Injector Set 08IIaS4772506234 Medicel AG Артемедикал Еоод  
Aqua Sense III PAL 08IIbS3565846937 Аарен Сиентифик Инк Артемедикал Еоод  
Artis PL E 08IIbS1232443295 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД  
Artis PL M 08IIbS3565887862 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД  
Artis Symbiose 08IIbS1232442838 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД  
Artis Symbiose Toric 08IIbS1232460830 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД  
Artis T PL E 08IIbS1232420624 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД  
Artis Y PL 08IIbS1232473023 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД  
BioVue 08IIIS3565873058 Аарен Сиентифик Инк Артемедикал Еоод  
Clare 08IIbS1232450958 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД  
Cristal 08IIbS1232479101 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД  
EAZ-Y 08IIbS3565891527 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД  
PXL Platinum 08IIaS5795017717 Antrimon Motion AG Артемедикал Еоод  
PXL Sapphire 08IIaS5795004071 Antrimon Motion AG Артемедикал Еоод  
Reverso Monofocal 08IIbS1232447804 Кристаленс Индъстри АРТЕМЕДИКАЛ ЕООД