Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 131
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
27+G, Ендодиатермия 08IIbS3570353888 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
27+G, Канюла на Чарлз 08IIaS4713082370 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS ANT PAK W/O REFL TIPLESS 6'S 08IIbS4515047185 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS PROBE 2500 6'S 08IIbS4515056967 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 1500 6'S 08IIbS4515082783 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACCURUS TOTAL PAK W ACCURUS 2500 6'S 08IIbS4515043502 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
Acrysof IQ PanOptix трифокална ВОЛ 08IIbS3565893079 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
AcrySof IQ Асферична ВОЛ с UltraSert система 08IIbS3565893443 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACRYSOF Multi Piece (FOLDABLE 6.0 OPTIC) 08IIbS3565885511 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ACRYSOF SP ASPHER RESTOR TORIC 08IIbS3565808566 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ADV DSP TIP CURVED SCISSORS 08IIaS4672633504 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
ADV DSP TIP SERRATED FORCEPS 08IIaS4671077352 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
AOK CRESCENT KNF SAT ANGBUP 6S 08IIaS3276462264 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
AOK SATIN SHORTCUT 3.5MM ANG 6'S 08IIaS3276443665 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД  
AOK SHORT CUT KNIFE 52MM ANG S 08IIaS3276487043 Алкон Лабораторис Инк. Алкон България ЕООД