Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 1320
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
10 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръта 07IIbM6132535617 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
12 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръта 07IIbM6132510990 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
4 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръчки 07IIbM6132581563 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
6 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръчки 07IIbM6132506624 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
8 Титаниеви педикуларни винта + 2 Титаниеви пръчки 07IIbM6132596866 МАХЕ МЕДИКЪЛ ООД "ПОПОВ КОМЕРС 2006" ЕООД  
Aневризмална титаниева клип система на Яшъргил 07IIIV1090588144 "Петер Лазик" ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.0mm 09IIaV4149929000 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.0mm 09IIaV4149974957 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.0mm 09IIaV4149972203 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.0mm 09IIaV4149959189 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149910900 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149989874 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149940523 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149911303 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД  
Агресивен шейвър Full Radius Resector 2.5mm 09IIaV4149907565 Ебърле ООД "Попов Комерс 2006" ЕООД