Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 174
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
3f Aortic Bioprosthesis Valve 07IIIC4747170680 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
3F Enable 07IIIC4747195681 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
6996SQ Lead 01AIMDC3585390254 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Achieve Advance Mapping Catheter 10IIIC4633507666 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Adapta 01IIIC4726582715 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Adapta D 01AIMDC4726514306 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Adapta DR 01AIMDC4726554063 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Adapta SR 01AIMDC4726707720 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Advisa DR MRI SureScan 01AIMDC4726576204 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Advisa SR MRI SureScan 01AIMDC4726725657 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Affinity Trillium 541T 10IIaC3171072272 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Amplia MRI™ CRT-D 01AIMDC4727010060 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Amplia MRI™ Quad CRT-D 01AIMDC4727054611 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Aortic Punch 10IIaC4791451371 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД  
Aortic Root Cannulae & Cardioplegia Needles 10IIaC3556549916 Medtronic Inc. "Интерагро-90" ЕООД