Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 919
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Surgical suture Polyester(Braided) 10IIbV1390686328 ДЕМЕ ТЕХ КОРПOРЕЙШЪН "ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД  
Бързо резорбируеми атравматични хирургични конци 10IIIV1390888152 ДЕМЕ ТЕХ КОРПOРЕЙШЪН "ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД  
Бързорезорбируеми атравматични хирургични конци 10IIIV1390888231 ДЕМЕ ТЕХ КОРПOРЕЙШЪН "ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД  
Интрамедуларен проксимален фемурален пирон 07IIbM1607855744 Махе Медикъл ООД "Електро Мед България" ЕООД  
ирургичен конец от полипропилен 10IIaV1390990673 ДЕМЕ ТЕХ КОРПOРЕЙШЪН "ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД  
Конец от полигликолова киселина с игла 10IIbV1390869648 ДЕМЕ ТЕХ КОРПOРЕЙШЪН "ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД  
Неримиран канюлиран тибиален пирон 07IIbM1607897844 Махе Медикъл ООД "Електро Мед България" ЕООД  
Неримиран ретрограден стандартен фемурален пирон 07IIbM1607872493 Махе Медикъл ООД "Електро Мед България" ЕООД  
Стандартен неримиран фемурален пирон, канюлиран 07IIbM1607882174 Махе Медикъл ООД "Електро Мед България" ЕООД  
Титаниев интрамедуларен тибиален пирон 07IIbM1607843292 Махе Медикъл ООД "Електро Мед България" ЕООД  
Титаниев интрамедуларен хумерален пирон 07IIbM1607890421 Махе Медикъл ООД "Електро Мед България" ЕООД  
Титаниев канюлиран феморален пирон 07IIbM1607841855 Махе Медикъл ООД "Електро Мед България" ЕООД  
Хирургичен Kонец oт Найлон Монофиламент 10IIbV1390566827 ДЕМЕ ТЕХ КОРПOРЕЙШЪН "ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД  
Хирургичен Kонец oт Найлон Монофиламент 10IIbV1390593631 ДЕМЕ ТЕХ КОРПOРЕЙШЪН "ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД  
Хирургичен Kонец oт Найлон Монофиламент 10IIbV1390559042 ДЕМЕ ТЕХ КОРПOРЕЙШЪН "ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД