Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 6
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Deco-plate 15IV1174027832 Vigeo s.r.l. Хелт-2000 ЕООД  
Deco-plate 15IV1174047753 Vigeo s.r.l. Хелт-2000 ЕООД  
Deco-plate 15IV1174070925 Vigeo s.r.l. Хелт-2000 ЕООД  
Decomat 15IV1174045370 Vigeo s.r.l. Хелт-2000 ЕООД  
Decomat 15IV1174022110 Vigeo s.r.l. Хелт-2000 ЕООД  
Decomat 15IV1174048285 Vigeo s.r.l. Хелт-2000 ЕООД