Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 6
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Beveled trocar 10IIaN4611989478 Vexim SA Неуро ЕООД  
Cohesion 07IIbN6050514226 Vexim SA Неуро ЕООД  
Diamond trocar 10IIaN4611935397 Vexim SA Неуро ЕООД  
Interface 07IIbN6050542541 Vexim SA Неуро ЕООД  
Spine Jack 07IIbN3417069931 Vexim SA Неуро ЕООД  
Кит за вертебропластика 10IN3580980558 Vexim SA Неуро ЕООД