Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 45
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Електрическа инвалидна количка Express 11IV1621459563 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрическа инвалидна количка Forest 3 11IV1621434456 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрическа инвалидна количка Forest GT 11IV1621492998 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрическа инвалидна количка Forest SU 3 11IV1621428292 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрическа инвалидна количка Turios 11IV1621400542 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрически скутер Antares 3 11IV1773397224 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрически скутер Antares 4 11IV1773347181 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрически скутер Ceres 4 11IV1773300929 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрически скутер Venus 3 11IV1773366955 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрически скутер Venus 4 11IV1773345155 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Електрическо болнично легло Luna 11IV1034755904 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Инвалидна количка Gemini 2 11IV1640119153 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Комбиниран стол за тоалет и баня Vermeiren 139B 11IV1640151082 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Комбиниран стол за тоалет и баня Vermeiren 139E 11IV1640180694 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД  
Комбиниран стол за тоалет и баня Vermeiren 9042 11IV1640120490 Vermeiren Group N.V. Глобъл Ентърпрайз ООД