Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 29
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
Tracoe 09IIbR3540462401 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540445106 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 10IIbR3540413903 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540405968 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540449842 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540445679 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 10IIbR3540470769 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540416293 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540409054 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540479468 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 10IIbR3540488036 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540471757 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540416668 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 10IIbR3540476845 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД  
Tracoe 09IIbR3540481686 Tracoe medical Gmbh "Санитас България" ЕООД