Начало / Медицински изделия
БРОЙ ЗАПИСИ: 3
Наименование Код Производител Заявител Макс. стойност, заплащана с обществени средства
ACCUFORCE 10IIIC1718434072 Terumo Corporation JP ЕКОС Медика ООД  
TERCROSS 10IIaV1718470803 Terumo Corporation JP ЕКОС Медика ООД  
TR BAND 10IC1028412103 Terumo Corporation JP ЕКОС Медика ООД